Acrylic Enhancements

           Full Set Natural Nail Overlay                                      $40

           Full Set Nail Tip Overlay                                             $50

           Full Set Sculpture Nail                                                $70

           Maintenance / Fill                                                      $35

           Young Lady FS Tip (16-18)                                            $30

           Young Lady Maintenance/Fill                                     $25  

           Enhancement Removal w/ Manicure                          $45 

           Designer Nail Shape                                                 +$5                          

103076066_3683923888301404_6913602614111